समस्या

  1. गावामध्ये काही भागात भुमिगत गटार नाहीत.
  2. भव्य क्रीडांगणाचा अभाव आहे.
  3. जेष्ठ नागरीक व लहान मुलांच्यासाठी रमणिय असा बागबगीचा नाही.